گروه فنی مهندسی دهقانی

کارگاه ماشینکاری وبه پشتوانه علمی و حرفه ای کارشناسان خود در زمینه نقشه کشی، طراحی وساخت دستگاه های صنعتی تولید انواع قطات سبک و سنگین صنعتی فعالیت دارد. این وب سایت توسط گروه آرشیو پیاده سازی شده است.