etemadsecurity 1

گروه امنیتی اعتماد

در سال 1381 با هدف ارائه راهکارهای جامع حفاظت الکترونیکی و نظارت تصویری هوشمند و با استفاده از نیروهای متخصص آغاز به کار کرد. این وب سایت توسط گروه آرشیو پیاده سازی شده است.