پرش لینک ها

Yellow! How Are You

  • رنگی که برای همه دوستداشتنی ست … ساده، خلاق، چابک
  • متن‌های طولانی معمولاً خوانده نمیشود؛
  • پس ما هم تمام حرفمان را در همین یک صفحه میزنیم:

نمونه کارها پل‌های ارتباطی

گروه آرشیو؛ از شهریور 1381 تا هنوز …

قطعاً انتظار شما کمتر از بهترین نبوده که به خودمان سخت گرفتیم چیزی کمتر از تمام توانمان را تقدیم شما نکنیم.

باورمان اینست: کنار شما ماندن لیاقت میخواهد؛ “هرکــس به اندازه لیاقتــش”

“حتی یک بازاریاب نداشته ایم و نخواهیم داشت”

که بدانیم تنها شانسِ جذبِ سفارش، کیفیت کار و رضایت شماست؛

که به چیزی جز برکتِ ناشی از حرکت دل نبندیم.

اصلاً هدف رضایت مشتری نیست!

جلب رضایت مشتری گاهی بخاطر عدم آگاهی کافی مشتری کارِ ساده ایست، هدفِ ما جلبِ رضایت متخصصین است.

قیمت‌مان پایین نیست؛

اگر هدف کیفیت باشد، نمی‌توان منتظر محصولی ارزان بود، ادعایمان اینست محصولی که ارائه می‌کنیم بیش از نرخ قرارداد می‌ارزد.

خسارت بخشی از کار است

گاهی وسواس در کیفیت و ظرافت، گاهی خطای انسانی، منجر به تاخیرِ تحویل یا پرداخت خسارت می‌شود، پیش میاد!

رفتارِ سنتی در بازار مدرن

در بازارِ قدیم تعهدات نانوشته بود، گاهی معتبرتر از قراردادهای امروزی، ارزش کاغذها را بالاتر از شرف و اخلاقمان نبینیم.

«همراهان ما»

ما از نگاهِ شما

ادعای ما مطرح نیست امّا بسیار مهم است که شما درباره ما چه می‌گویید، تلخ و شیرین را اینجا نوشته ایم: