shak

شرکت عمرانی شهرک صنعتی

پس از تأسیس شهرک صنعتی یزد در سال 1363، در پی واگذاری زمین به متقاضیان، مدیریت شهرک صنعتی به عهده شرکت شهرکهای صنعتی یزد قرار گرفت. در سال ۱۳۷۵ هیئت امنایی متشکل از ۵ نفر از مدیران واحدهای مستقر در این شهرک صنعتی برای نظارت بر امور راهبردی تشکیل شد.

در تاریخ 24 مرداد 1380 ‘شرکت ساختمانی شهرک صنعتی یزد’ به شماره 5195 به ثبت رسمی رسید و فعالیت عملی خود را در اداره امور شهرک صنعتی یزد با همکاری و هماهنگی شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد از اول شروع کرد. دی ماه 1381.

این شرکت در تاریخ 12 تیر 1391 با تصویب مجمع عمومی به ‘شرکت خدمات شهرک صنعتی یزد’ تغییر نام داد. این وب سایت توسط گروه آرشیو پیاده سازی شده است.