tammadon

آکادمی تمدن پویا​

داستان آکادمی تمدن پویا با نیت خدمت رسانی و توسعه افکار مدیران و کسب و کارها آغاز شد. اکنون مفتخریم که در این مسیر پیشگام هستیم.

ارائه خدمات و پشتیبانی منحصر به فرد برای هدایت دانش آموزان به سمت اهدافشان. این وب سایت توسط گروه آرشیو پیاده سازی شده است.