آیا جهان با هوش مصنوعی نابود می شود؟

هوش مصنوعی و نابودی جهان

وقتی Call of Duty را بازی می کنید، شما فردی هستید که سرباز را کنترل می کنید. شما آن سرباز را از طریق رایانه خود کنترل می کنید. چه چیزی ما را کنترل می کند؟ این سؤالی است که فلاسفه بارها آن را تکرار کرده اند; منشأ آگاهی انسان چیست؟ چه نیرویی ما را کنترل می کند؟ آیا ما واقعا آزادیم؟

واقعیت مجازی

واقعیت مجازی چیست؟

“واقعیت مجازی” (VR) یک فناوری شبیه‌سازی کامپیوتری جدید است که امکان قرار دادن یک شخص در یک محیط مصنوعی سه‌بعدی (3D) با استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی ویژه مانند عینک و دستکش‌هایی با سنسورها را برای تعامل ایجاد می‌کند. در این محیط مصنوعی شبیه‌سازی شده، کاربر می‌تواند تجربه‌ای واقعی را احساس کند.